بارگذاری...

دفتر تدوین استانداردهای ملی

توجه

نظر به اهميت بازنگري و به روزرساني استانداردهاي ملي موجود و باتوجه به ارائه پيشنهادهاي تجديدنظر برخي از استانداردهاي ملي توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (بجز دبيران قبلي تدوين استاندارد مربوطه) جهت طرح در كميته هاي برنامه ريزي ، مقتضي است دبيران تدوين استانداردهاي ملي مصوب قبلي درصورت تمايل نسبت به بررسي مستمر اعتبار منبع/منابع استاندارد مصوب مربوطه و عندالزوم ارائه پيشنهاد تجديدنظر ، اقدام نمايند . درغير اين صورت هرگونه اعتراض درخصوص واگذاري تجديدنظر استاندارد مربوطه در كميته برنامه ريزي به ساير اشخاص ، پذيرفته نخواهد بود.

قابل توجه کلیه دبیران تدوین استاندارد


  همه مصوبات کمیته های برنامه ریزی مربوط به قبل از سال 1394 فاقد اعتبار برای تدوین استاندارد ملی است

  کلیه اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی جهت درخواست صدور ،تمدید و یا اصلاحیه پروانه کارشناسی حقوقی می بایست از طریق سامانه جامع تدوین استانداردهای ملی و با انتخاب گزینه ثبت درخواست اقدام نمایند

  پذیرش ، صدور ، تمدید و اصلاحیه پروانه اشخاص حقوقی فقط از طریق سامانه امکان پذیر است

  فهرست اولویت های تدوین در سال 1395

در پاسخ به نياز كاربران جهت اطلاع از استانداردهاي ملي موجود و در دست تدوين، جستجوگر منابع و موضوعات پيشنهادي تدوين طراحي شده است كه از آن طريق اطلاعات لازم در خصوص انتخاب درست موضوع و منبع مورد نظر در اختيار كاربر قرار خواهد گرفت. شما مي‌توانيد از طريق جستجوي منبع با كلمات كليدي فارسي و يا لاتين موضوع مورد نظر خود براي تدوين استاندارد ملي را انتخاب و پيشنهاد نماييد. هدف از طراحي اين جستجوگر جلوگيري از پيشنهاد تدوين موضوعات تكراري (تدوين شده و يا در دست تدوين) و تسهيل در فرآيند پيشنهاد تدوين مي‌باشد.
 1. دارا بودن شرايط دبير تدوين استانداردهاي ملي
  • حداقل مدرك كارشناسي در رشته تخصصي مربوط
  • حداقل چهارسال سابقه كار با مدرك كارشناسي، سه سال سابقه كار با مدرك كارشناسي ارشد، دو سال سابقه‌ كار با مدرك دكترا در رشته تخصصي مربوط
  • مشاركت در تدوين حداقل 3 استاندارد بعنوان دبير، عضو كميسيون‌ فني، يا نهايي
  • گذراندن دوره‌هاي آموزش « آشنايي با تدوين استانداردهاي ملي، بين‌المللي، كارخانه‌اي» و « آيين‌ نگارش استانداردهاي ملي ايران:شماره 5»
  • تسلط به زبان انگليسي و / يا يكي از زبانهاي خارجي رايج
 2. آشنايي با فرآيند تدوين و نحوه تدوين استانداردهاي ملي
 3. آشنايي با الگوي نگارش تدوين استانداردهاي ملي
 4. تكميل فرم پيشنهاد تدوين استانداردهاي ملي
 5. تعيين رشته تخصصي موضوع مورد نظر بر مبناي عناوين كميته‌هاي ملي
 6. منابع پيشنهادي جهت تدوين استانداردهاي ملي ترجيحاً مي‌تواند از استانداردهاي بين‌المللي(ISO, IEC) و استانداردهاي ملي معتبر ساير كشورها(EN , BSI , غيره) انتخاب و از آخرين ويرايش آنها استفاده شود. بدين منظور مي توان از آدرس‌هاي ارائه شده جهت راهنمايي استفاده كنيد.
لينكهاي مرتبط: